CIPAA 2012 - MAKSUD KERJA PEMBINAAN

apa itu cipaa?

APAKAH MAKSUD KERJA PEMBINAAN DI BAWAH CIPAA 2012?

1. Mengikut s.2 Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 20122 (CIPAA 2012), CIPAA adalah terpakai bagi setiap kontrak bagi kerja pembinaan yang dibuat secara bertulis di mana kerja pembinaan tersebut telah disempurnakan sepenuhnya atau sebahagiannya di dalam wilayah Malaysia. Apa yang dimaksudkan dengan "kerja pembinaan"? 

2. Mengikut tafsiran s.4 Akta, "Kerja Pembinaan" ditafsirkan sebagai apa-apa kerja yang melibatkan:

(a) pembinaan (construction)

(b) penyambungan (extension)

(c) pemasangan (installation)

(d) pembaikan (repair)

(e) penyenggaraan (maintenance)

(f) pembaharuan (renewal)

(g) pemindahan (removal)

(h) pengubahsuaian (renovation)

(i) pengubahan (alteration)

(j) perombakan (dismantling)

(k) perobohan (demolition)

/sesuatu bangunan, binaan, bangunan besar, struktur, dinding, pagar atau ceroboh yang dibina di atas atau dibawah paras bumi; atau

/sesuatu jalan, kerja pelabuhan, landasan keretapi, talian kabel, terusan atau padang terbang; atau

/sesuatu kerja saliran, pengairan dan kawalan sungai; atau

/sesuatu kerja elektrik, mekanilan, air, gas, minyak, petrokimia dan telekomunikasi; atau

/sesuatu jambatan, empangan, takungan, kerja tanah, talian paip, salur najis, akueduk, pembetung, pemacu, syaf, terowong atau kerja penebusgunaan.

3. Bagaimana pula persediaan yang dilakukan sementara untuk menyempurnakan kerja-kerja pembinaan yang dinyatakan di atas seperti pembersihan tapak, penyelidikan, pembaikan tanah, pemindahan tanah, penggalian, perletakan batu asas, pemulihan tanah dan juga lanskap? Bayaran untuk kerja-kerja ini juga dianggap sebagai "Kerja Pembinaan" selama mana boleh dibuktikan bahawa ianya adalah bahagian penting kepada kerja-kerja yang bakal dilakukan.

4. Apa pula terjadi sekiranya anda telah membeli dan memperoleh bahan binaan, kelengkapan atau pekerja untuk menyempurnakan kerja-kerja pembinaan tersebut? Ini juga dianggap sebagai "Kerja Pembinaan".

5. Begitu juga kerja-kerja perkhidmatan rundingan pembinaan, selama mana ianya berhubung dengan kerja-kerja pembinaan, tuntutan bayaran untuk perkhidmatan yang telah disempurnakan boleh di tuntut melalui CIPAA. Bukan sahaja tuntutan boleh dibuat untuk kajian perancangan, kesenibinaan, kejuruteraan, pengukura bahan, pengurusan projek malah termasuk juga hiasan dalaman dan luaran dan juga lanskap.

6. Walaubagaimana pun, untuk mendapatkan kepastian samada tuntutan anda termasuk di dalam apa yang didefinisikan sebagai Kerja Pembinaan, adalah disyorkan mendapatkan penjelasan lanjut daripada konsultan dan peguam pilihan, ataupun hubungi sahaja kami.  


0 Komentar