TUNTUTAN CIPAA 2012 - PENDAFTARAN ADJUDIKASI


PENDAFTARAN ADJUDIKASI CIPAA

1. Selepas penyerahan Notis Adjudikasi kepada pihak Responden, langkah seterusnya yang perlu dilakukan oleh Pihak yang Menuntut adalah mendaftarkan tuntutan ke AIAC. Ini adalah selaras dengan s.32 Akta Pembayaran dan Adjudikasi Indutsri Pembinaan 2012 yang menetapkan bahawa AIAC adalah pihak berkuasa Adjudikasi yang bertanggungjawab, di antara lainnya, menyelenggara proses Adjudikasi.

2. Pendaftaran Adjudikasi dengan AIAC adalah mandatori. Pendaftaran tersebut boleh dilakukan dengan menyerahkan sesalinan Notis Pendaftaran Adjudikasi kepada Ketua Pengarah AIAC selaras dengan peruntukan di dalam Kaedah 2 (1) Peraturan dan Prosedur Adjudikasi AIAC (AIAC Adjudication Rules and Procedure).

3. Notis Pendaftaran Adjudikasi tersebut hendaklah menyatakan, di antara lainnya, butir-butir tuntutan, alasan dan juga tarikh luput pembayaran tuntutan, kertas-kertas kausa yang telah diserahkan dan diterima, dokumen-dokumen sokongan yang terlibat, butir-butir pihak-pihak yang terlibat serta bayaran pendaftaran.

 

subkontraktor cipaa

 


0 Komentar