TUNTUTAN CIPAA 2012 - PENYERAHAN NOTIS DAN DOKUMEN

CIPAA lawyer

PENYERAHAN NOTIS DAN DOKUMEN ADJUDIKASI CIPAA

1. Setiap Notis dan Dokumen yang disediakan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam Adjudikasi hendaklah diserahkan kepada pihak yang satu lagi. Ini adalah kewajipan mandatori yang pelu dipatuhi oleh kesemua pihak-pihak yang terlibat.

2. Kegagalan untuk mematuhi tempoh masa dan tatacara penyerahan notis dan dokumen ini boleh menyebabkan keesahan sesuatu prosiding atau keputusan Adjudikasi itu dicabar seaktu proses adjudikasi berjalan ataupun di Mahkamah.

3. Cara dan panduan penyerahan notis dan dokumen di bawah Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012 (CIPAA 2012) telah dinyatakan dengan jelas di dalam s.38 Akta. 

4. Penyerahan sesuatu notis dan dokumen boleh dilaksanakan samada melalui:

(a) penyerahan kediri/serahan tangan terhadap pihak terbabit;

(b) meninggalkan dokumen tersebut ditempat perniagaan biasa di dalam waktu perniagaan biasa pihak terbabit;

(c) penyerahan secara pos berdaftar ke tempat perniagaan biasa atau alamat perniagaan terakhir yang diketahui; atau

(d) melalui apa-apa cara yang telah dipersetujui oleh pihak-pihak.

5. Adalah sangat penting untuk mendapatkan bukti-bukti penyerahan dokumen sebagai bukti penyerahan telah dilaksanakan. Ini boleh diperolehi melalui tandatangan penerimaan ataupun cop syarikat diatas surat iringan pendua.

6. Bukti ini akan dijadikan dokumen sokongan semasa penyerahan Notis Pendaftaran Adjudikasi kepada AIAC kelak.

 

norcoconsult

 

0 Komentar