TUNTUTAN CIPAA 2012 - PERLANTIKAN ADJUDIKATOR

CIPAA kelantan

PROSES PERLANTIKAN ADJUDIKATOR BAGI TUNTUTAN CIPAA 2012

1. Di dalam rencana yang lepas, kami telah memberikan penekanan terhadap proses penyerahan Notis Adjudikasi. Ini adalah kerana di dalam tempoh masa yang ditetapkan selepas proses penyerahan Notis Adjudikasi, pihak-pihak perlu melantik seorang Adjudikator.

2. S.21 Akta telah menjelaskan bahawa seorang Adjudikator boleh di lantik melalui salah satu daripada dua cara. Yang pertama adalah melalui perlantikan bersama. Perlantikan bersama ini boleh di lakukan apabila kedua-dua pihak yang terlibat di dalam proses Adjudikasi (Pihak yang Menuntut dan Responden) bersetuju untuk melantik Adjudikator yang sama.

3. Pihak yang menuntut hendaklah memberitahu Adjudikator yang hendak dilantik secara bertulis di dalam waktu yang ditetapkan dan memberikan sesalinan Notis Adjudikasi kepada beliau. Di dalam tempoh masa tersebut Adjudikator akan mencadangkan fi perkhidmatan beliau dan syarat-syarat lain perlantikan beliau. 

4. Adjudikator tersebut hendaklah memberikan jawapan terhadap perlantikan beliau di dalam masa yang telah ditetapkan. Sekiranya gagal memberikan jawapan di dalam tempoh masa tersebut, pihak-pihak boleh melantik Adjudikator lain ataupun menggunakan cara perlantikan yang kedua; meminta perlantikan di lakukan oleh Pengarah AIAC.

5. Perlantikan melalui Pengarah AIAC boleh dilakukan apabila (a) salah satu pihak di dalam proses Adjudkasi membuat permohonan perlantikan kerana tiada persetujuan di antara kedua-dua pihak untuk membuat perlantikan bersama; ataupun (b) mana-mana pihak membuat permintaan perlantikan.

6. Di dalam waktu yang ditetapkan, Pengarah AIAC akan melantik seorang Adjudikator selepas menerima permintaan daripada salah satu pihak. Makluman perlantikan tersebut akan diberitahu kepada pihak-pihak dan Adjudikator tersebut secara bertulis.

7. Sekali lagi, Adjudikator yang dilantik akan mencadangkan fi perkhidmatan dan syarat-syarat perlantikan beliau. Sekiranya tiada persetujuan di capai atau Adjudikator tersebut tidak memberikan jawapan, maka Pengarah AIAC boleh melantik Adjudikator lain. Proses sama akan diulangi sehingga terdapat persetujuan dan penerimaan di antara Adjudikator dan pihak-pihak yang terlibat.

tuntutan CIPAA kelantan

 

0 Komentar