TUNTUTAN CIPAA 2012 - DEFINISI HARI BERKERJA.

Apa itu CIPAA?
 

DEFINISI HARI BERKERJA MENGIKUT CIPAA 2012

1. Sepertimana yang kita sedia maklum, CIPAA 2012 adalah satu undang-undang baru yang masih di dalam fasa pemahaman dan interpretasi. Tanggungjawab ini telah dipikul oleh Mahkamah dan juga barisan peguam yang berwibawa menerusi kes-kes yang dikendalikan oleh mereka.

2. Salah satu definisi penting yang kerap dipandang remeh namun sebenarnya memberi impak yang sangat penting di dalam satu permohonan yang menjadikan masa sebagai asas adalah definisi dan interpretasi "Hari Berkerja".

3. Walaupun s.4 Akta telah memberikan definisi khusus kepada "Hari Berkerja" iaitu hari kalendar tidak termasuk hari minggu dan cuti umum di dalam negeri atau kawasan persekutuan mengikut lokasi tempat pembinaan (construction site) itu berada, namun interpretasi ini tidak terpakai kepada Adjudikator.

4. Di dalam kes Encorp Iskandar Development Sdn Bhd v Konsortium Ipmines Merz Sdn Bhd, hakim di Mahkamah Tinggi Shah Alam, Yang Arif Datuk Wong Kian Kheong telah menetapkan bahawa definisi "Hari Berkerja" di dalam s.4 Akta tidak terpakai kepada s.12 (2) (a) dan (b) Akta.

5. S.12 (2) (a) dan (b) Akta menyatakan bahawa seorang Adjudikator perlu membuat dan menyerahkan keputusan terhadap apa-apa pertikaian di dalam masa 45 hari dari (a) tarikh penyerahan Respons Adjudikasi dan Jawapan Adjudikasi, yang mana terkemudian; atau (b) tarikh akhir tempoh penyerahan Respons Adjudikasi sekiranya dokumen tersebut tidak diserahkan.

6. Mahkamah menyatakan dapatan bahawa "Hari Berkerja" bagi maksud s.12 (2) (a) atau (b) Akta dikira berdasarkan di mana Adjudikator itu berkerja dan bukannya di mana tapak pembinaan tersebut berada seperti mana di dalam s.4 Akta.

7.  Apakah perbezaan yang dinyatakan dan mengapa definisi ini penting di dalam sesuatu tuntutan di bawah CIPAA 2012 serta impaknya di dalam permohonan untuk mencabar sesuatu tindakan Adjudikator? Hubungi kami untuk maklumat lebih lanjut. 

 

CIPAA consultant


 

0 Komentar