CIPAA 2012 - KANDUNGAN AKTA

Akta CIPAA bahasa melayu

KANDUNGAN AKTA PEMBAYARAN DAN ADJUDIKASI INDUSTRI PEMBINAAN 2012 (CIPAA 2012)

1. Sebelum ini kami telah memberikan sedikit sebanyak penerangan tentang objektif, fungsi dan keterpakaian Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembayaran. Bagaimana pula dengan kandungan Akta itu sendiri?

2. CIPAA secara umumnya mengandungi 41 seksyen yang merangkumi 4 bahagian. Ianya mengandungi peruntukan yang komprehensif melibatkan, di antara lainnya, mekanisme atau rejim Adjudikasi itu sendiri.

3. Bahagian Pertama CIPAA secara umumnya (broadly) memberikan peruntukan berkenaan dengan proses sebelum perlantikan seorang Adjudikator dimana Tuntutan Bayaran dan Respons hendaklah saling diserahkan oleh pihak-pihak terlibat kepada satu sama lain. Bahagian pertama ini adalah menjadi asas kepada sesuatu tuntutan Adjudkasi itu nanti.

4. Bahagian Kedua CIPAA pula melibatkan proses perlantikan seorang Adjudikator untuk menjalankan proses Adjudikasi dan menyelesaikan pertikaian di antara pihak-pihak yang terlibat. Bahagian ini juga memperuntukkan dokumen-dokumen Adjudikasi seperti Tuntutan, Respons dan Jawapan yang perlu disedia dan diserahkan oleh pihak-pihak yang terbabit. Selain itu, terdapat juga panduan komprehensif tentang kuasa seorang Adjudikator.

5. Bahagian Ketiga CIPAA mengandungi peruntukan yang melibatkan prosiding Adjudikasi itu sendiri, dimana Adjudikator akan mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan tuntutan serta membuat keputusan. 

6. Bahagian Keempat CIPAA memperuntukan panduan-panduan berkenaan dengan perlaksanaan Keputusan Adjudikasi CIPAA, dimana pihak yang memperolehi Keputusan Adjudikasi boleh menguatkuasakan Keputusan tersebut melalui proses Mahkamah.

adjudikator CIPAA

 

0 Komentar