CIPAA 2012 - KONTRAK PEMBINAAN HENDAKLAH SECARA BERTULIS

 

perjanjian cipaa

CIPAA 2012 DAN DEFINISI KONTRAK PEMBINAAN BERTULIS

1. Di antara salah satu daripada syarat utama sebelum sesuatu tuntutan pembayaran untuk kerja-kerja pembinaan boleh dituntut melalui Akta Pembayaran dan Adjudikasi Indutsri Pembinaan 2012 (CIPAA 2012) adalah kontrak pembinaan tersebut hendaklah di dalam bentuk secara bertulis.

2. Bukan sedikit kes-kes yang dirujuk di Mahkamah untuk memutuskan isu samada sebuah kontrak yang dimasuki secara oral/mulut termasuk di bawah bidang kuasa CIPAA atau sebaliknya. Amnya sebuah kontrak pembinaan itu hendaklah dimasuki secara bertulis sebelum ianya boleh terangkum di dalam bidang kuasa CIPAA.

3.Malangnya, CIPAA tidak memberikan definisi khusus tentang apa yang dimaksudkan dengan terma "secara bertulis". Maksud tradisional "secara bertulis" sudah pastinya tidak diragui. Sebuah kontrak yang dicetak di atas helaian kertas dan boleh didapati dalam bentuk fizikal. Namun bagaimana pula dengan arahan-arahan di dalam bentuk digital seperti email ataupun mesej whatsapp?

4.Mujurlah Mahkamah Tinggi di dalam kes Uzma Engineering v Khan Co ltd telah sedikit sebanyak memberikan panduan bagaimana untuk mendefinisikan "secara bertulis". Mahkamah telah menjelaskan seperti berikut:

CIPAA does not define the phrase "in writing". Part I of Interpretation Act applies to CIPAA by virtue of s.2 (1) (a) of the Interpretation Act because CIPAA is enacted after 18.5.1967. Section 3 IA - has provided for the following meaning of "writing" and "written" -

"writing" or "written" includes typewriting, printing, lithography, photography, electronic storage or transmission or any other method or fixing information in a form capable of being preserved.

5. Memandangkan CIPAA tidak memberikan definisi khusus untuk "secara bertulis" maka Akta Tafsiran 1948 & 1967 adalah digunapakai. Ini bermaksud apa-apa dokumen yang mengandungi arahan yang dihantar melalui email atau whatsapp, tertakluk kepada syarat-syarat yang terpakai, boleh dirujuk di dalam adjudikasi CIPAA.

6. Bagaimana pula sekira kotrak tersebut dibuat secara bertulis dan terdapat arahan-arahan terkemudian yang dibuat secara oral? Adakah Adjudikator mempunyai bidang kuasa untuk menilai tuntutan berdasarkan kontrak sebegini? Untuk mendapatkan maklumat lanjut, boleh hubungi kami secepat mungkin.

apa itu CIPAA


0 Komentar